Szőnyegtisztítás, kárpittisztítás háztól házig
Szőnyeg és kárpittisztítási díj kalkulátorBezárás
Díj kalkulátor

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek 2015. január 1.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

A szolgáltató elérhetőségei, adatai:
Lévai Zsolt E.V(továbbiakban: Szolgáltató) Székhely: 2316. Tököl. Állomás u 25.
Telefon: +36707746690
E-mail: levai.levai@gmail.com
Honlap: https://szonyegtisztito-karpittisztito.hu
Cím: 2316. Tököl, állomás u 25.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 08:00-17:00 között (személyes megkeresés előtt kérjük, telefonáljon!)

Alaptevékenysége: szőnyegtisztítás

 

Az ÁSZF érvényessége

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Magyarország területén kötött olyan jogügyletre, amely a www.szonyegtisztito-karpittisztito.hu weboldalon vagy az Ügyfél telefonos megrendelése alapján jön létre a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Ügyfél (a továbbiakban: Felek) között. Szolgáltató a telefonos megrendelések hanganyagát rögzítheti, és egy évig tárolja.

Jelen ÁSZF 2015. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amely módosításokat a weboldalon közzéteszi. Vásárlók a szonyegtisztito-karpittisztito.hu weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes.

 

Megrendelés:

A szonyegtisztito-karpittisztito.hu  weboldalon vagy a info@szonyegtisztito-karpittisztito.hu  email címen, vagy a weblapon lévő telefonon leadott megrendelést a szolgáltató vállalja, hogy ügyfél lakcíméről a tisztítandó szőnyegeket (továbbiakban küldemény) elszállítja és ezek kitisztítása után azokat visszaszállítja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy mind a szállítás, mind a tisztítási szolgáltatáshoz alvállalkozót vegyen igénybe.  Szolgáltató továbbá egyes szolgáltatások (helyszíni padlószőnyeg tisztítás, helyszíni kárpittisztítás, szőnyegszegés stb.) ellátásához szintén fenntartja magának a jogot, hogy alvállalkozót vegyen igénybe.

Szolgáltató vállalási árai a weboldalon az „Árak” menüpontban kerülnek közlésre. A végleges vállalási árak mindenkor a küldemény felvételékor kerül megállapításra tekintettel arra, hogy a küldemény pontos tulajdonságai csak szakember szemrevételezésével állapítható meg. Ezért minden megrendelés egyedinek minősül, és az árak egyedi kialakítására Szolgáltató fenntartja magának a jogot.

Az Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel.

Amennyiben a megrendelés összege meghaladja a bruttó 250.000 Ft-ot, aláírt megrendelőlapon kerül rögzítésre a megrendelés.

 

Az elszállítás, a visszaszállítás és fizetés:

Szolgáltató a küldeményt az Ügyféllel való megegyezés alapján valamely napszakban szállítja el és szállítja vissza.

Szolgáltató a küldemény elszállításakor átadás-átvételi, vagy szállító levelet, állit ki.

A visszaszállításkor az Ügyfél köteles a megrendelés értékét készpénzben kiegyenlíteni. Amennyiben Ügyfél nem- vagy csak részben egyenlíti ki a megrendelés értékét, úgy Szolgáltató jogosult a küldeményt részben- vagy egészben visszatartani. A szerződés az átadás-átvételi jegyzék kiállításával jön létre.

Ügyfél a visszaszállítás időpontjának módosítását az előzőleg megállapodott visszaszállítási időpontot megelőző legalább 24 órával korábban kérheti.

Amennyiben Ügyfél a visszaszállítás időpontjában elérhetetlen, úgy Szolgáltató 2000 Ft további díjért még egyszer megkísérli a visszaszállítást, abban az esetben, ha Ügyfél telefonon jelentkezik, és új időpontot egyeztet. Amennyiben ügyfél nem jelentkezik, úgy Szolgáltató a küldeményt 15 napig díjmentesen tárolja. A második visszaszállítási időpont meghiúsulása esetén Szolgáltató többé nem végez visszaszállítást, ezt követően Ügyfél Szolgáltató telephelyén veheti át a szőnyeget, mely átvételkor köteles a két kézbesítés ellenértékét megfizetni (4500 Ft)

Szolgáltató a küldeményt maximum 90 napig tárolja, majd ezt követően megsemmisítésre elszállítja. A 15 és 90 nap közötti időszakra a tárolási díj a vállalási ár 2%-a naponta.

 

Számlázás:

Szolgáltató visszaszállításkor pénztárgép által nyugtát állít ki. Amennyiben ügyfélnek áfás számlára van, szüksége úgy a helyszínen bemondott email címre Szolgáltató azonnal kiállítja az áfás számlát. Áfás számla esetén nyugta kiállítása nem történik. A számla kiállításhoz a készpénzes fizetés előfeltétel.

 

Minőségi irányelvek, panaszkezelés:

Szolgáltató nem vállal 30.000.000 millió forintnál nagyobb értékű küldeményt. Amennyiben a küldemény meghaladja ezt az értéket, úgy Ügyfél köteles ezt az átadás-átvételi jegyzéken jelezni, ugyanakkor eldönteni, hogy saját kockázatára mégis igénybe kívánja venni a szolgáltatást. Szolgáltató munkájához ezen értékű felelősség biztosítással rendelkezik.

Amennyiben a küldemény nincs olyan állapotban, hogy a tisztítás teljes körűen és kifogástalanul megvalósulhasson, úgy Szolgáltató az átadás-átvételi jegyzéken jelezheti. Mindazonáltal a küldemény megfelelő tisztítása kétséges lehet ha:

- ha szőnyeg 10 évnél idősebb

- kisállat piszkított, vizeletes

- ha az otthoni szokásos igénybevételnél nagyobb terhelésnek volt kitéve (ez esetben lehet 10 évnél fiatalabb is)

- túlszennyezett állapotban van

A vállalkozó a szolgáltatás során mindig a szőnyegen vagy az egyéb típusú beküldött textílián feltüntetett címke alapján jár el.
Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

  • az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)
  • a kezelésre vonatkozó címke.

(a továbbiakban: KRESZ).
Amennyiben a vállalkozó a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, vagy a megadott KRESZ hibás, úgy a vállalkozó kártérítési, szavatossági vagy jótállási felelősségét kizárja, ebben az esetben a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.
Amennyiben a Megrendelő a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol, akkor csak a Megrendelő előzetes beleegyezésével mehet a KRESZ-től eltérő munka. (ez történhet a Megrendelő emailben sms-ben vagy telefonon adott jóváhagyásával.) Fertőtlenítő tisztítás megrendelése esetén,(vizeletes,fekáliás,hányás) megrendelő elfogadja a fokozott sérülés lehetősségét.
Amennyiben nincs KRESZ a szőnyegen, textílián és a megrendelő ennek ellenére elküldi tisztításra, a szőnyegben,textílián keletkezett kárért a felelősséget a Megrendelő köteles viselni. Megrendelő felelősségét a szolgáltatás megrendelésével és tisztításra átadással egy időben vállalja. 
A vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a vállalkozó érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti. 
Erősen szennyezett szőnyeg-textília valamint állatot tartó ügyfeleink szőnyegén nem tudunk mindig kiváló eredményt elérni, ezekben az esetekben a tisztítás árának vissza térítésre nincs mód.
Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást a vállalkozó végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel a vállalkozó a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha a textíliáról még nem távolították el a vállalkozó címkéjét.
Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért a vállalkozó tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut a vállalkozó az átadástól számított két hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.
Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a vállalkozó felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő. Ehhez a vállalkozó esetleges szakvéleménnyel nyújt segítséget.

Ügyfél a visszaszállítást követő 48 órán belül tehet panaszt a tisztításra vonatkozó minőségi kifogás esetén telefonon is, de ezt írásban kell megerősítenie a info@szonyegtisztito-karpittisztito.hu címen.  Szolgáltató vállalja, hogy a szőnyeget 48 h-belül beszállítja az ügyféltől, és beszállítás napjától számítva 7 napon belül a kivizsgálás eredményét közli az Ügyféllel.  Szolgáltató Szász Péter vegyész szakértő véleményezését tekinti irányadónak. Amennyiben Szolgáltató véleménye megegyezik a szakértőével, úgy a szakértői költségeket Szolgáltató az ügyfélre hárítja, ellenkező esetben Ügyfélnek 100%-ban visszafizeti a vállalási díjat. A szakértői vélemény elkészültével a szőnyeget Szolgáltató az ügyfélhez díjmentesen visszaszállítja.

 

Szolgáltató mentesül a panaszkezelési eljárás alól az alábbi esetekben:

Amennyiben email-en a beszállítást követően és/vagy a mosás megkezdésekor vagy közben jelzi telefonon, vagy írásban az ügyfélnek a termék hibáját és annak lehetséges következményeit

Amennyiben az ügyfél a felvételkor akár Önhibáján kívül is nem jelzi, hogy a szőnyeget állat által okozott szennyezés, beázás érte, vagy hosszabb ideig használaton kívül volt, a fokozottan veszélyt jelentő esetekben (ld. 7. pont)

 

A fokozottan veszélyt jelentő szőnyegtípusok:

 Shaggy, nepáli, indiai szőnyegek

Ezek a most divatos szőnyegtípusok, melyek esetében többféle veszély eshetősége fennáll. A szőnyeg szálai 2-7 cm hosszúságúak és sodrással készülnek. A tisztítás során alkalmazott technikák következtében a szálak megnyúlhatnak, így az egységes felület megváltozhat. Ezeknek a szőnyegeknek a hátoldalát különféle vászonból készült anyagokkal vonják be, melyet ragasztással rögzítenek. Tkp. ez a ragasztott hátlap anyag adja a szőnyeg tartását. Ez a hátoldalon lévő vászon nagyon sokféle lehet eltérő minőségi színvonallal. Emiatt fennáll a veszély, hogy a szőnyeg összemehet, amely hullámosodást, a szélek felperdülését okozhatja. Ha nem jó minőségű a ragasztóanyag, akkor a ragasztás elenged, és a hátoldal leválhat. A ragasztó anyaga ezért elszínezheti a szőnyeg hátoldalát vagy akár a színezett oldalát is, de sok esetben a hátoldalra ragasztott vászon kezdi el engedni a színét.

Gyapjúból készült szőttesek

A gyapjú szőnyegek nagyon érzékenyek, kézi tisztítást igényelnek. A gyapjúból készült termékek a használattól függően filcesedhetnek, sárgulhatnak. A szőnyegekben, sok esetben-keresztirányban lévő sötét színű csíkok általában engedik a színüket, aminek az eredménye elszíneződés lehet. Ezek a keresztirányba szőtt szálak általában lazább sodrással készülnek, aminek következtében összemehetnek, veszíthetnek méretükből és a szőnyeg hullámosodhat.

A kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek általában lúgos kémhatásúak, ezért nem használhatók gyapjúból készített szőnyegek tisztítására.

Kézi csomózású szőnyegek (pl. békésszentandrási)

Bordó alapszínnel és fekete mintával csomózott szőnyegek a leggyakoribbak, és főként gyapjú felvezető szállal készülnek. A gyapjú szál azonban műszálat is szokott tartalmazni, ezért a szőnyeg tisztítás következtében méretváltozáson mehet keresztül. Valamint úgynevezett színvérzékenység történhet, és akár az egész szőnyeg elszíneződhet. A sötét színek elszínezhetik a világosakat, amelynek következtében esztétikai értékcsökkenés következik be.

Torontáli szőnyegek

A torontáli szőnyegek ált. fehér vagy világos árnyalatú alapszínnel rendelkező szőnyegek, melyeken színes mintázatok találhatóak. A színlevérzés lehetősége itt is fennáll, a piros, a bordó, a barna, a kék, a fekete színek általában elszínezhetik a világosabb mintákat, szálakat.

Rongyszőnyegek

A rongyszőnyegek főként olyan textíliákból készülnek, melyek más célra nem használható maradék anyagok. Az eltérő minőségű anyagösszetétel miatt nehezen tisztíthatók. Ezért itt sincs erős és homogén struktúra, ami miatt az alakváltozás, deformálódás és a színösszefolyás gyakran előfordulhat.

Pamut szőnyegek

A pamut (főként tehát fehér és világos színű) szőnyegeket alkotó pamutfonal jellemzője, hogy sárgulni kezd egy idő után. Ezeket a szőnyegeket változó minőségű alapanyagokból készült fonalakból szövik, ezért előfordulhat alakváltozás is, így a szőnyeg összemehet vagy hullámosodhat. A mintás és színes pamutszőnyegek engedhetik a színüket is.

Fehér és világos színű buklé

A ragasztó elválhat a ragasztott véggel rendelkező szőnyegeknél, illetve a színoldalon elszíneződést, foltokat okozhat. A szőnyeg veszíthet tartásából, tapintása lágyabb lesz.

Cserge szőnyegek

A cserge szőnyegek is gyapjúból készülnek, kézzel sodort szálakból. A kézzel sodort gyapjúszálak tömörsége azonban nem egyforma, nincs erős és homogén összetartás. Tisztítás során ezért összemehetnek, alakjuk megváltozhat.

Kínai és vietnámi gépi szőnyegek

Ezeknek a szőnyegeknek a hátoldalát különféle vászonból készült anyagokkal vonják be, melyet ragasztással rögzítenek. Tkp. ez a ragasztott hátlap anyag adja a szőnyeg tartását. Ez a hátoldalon lévő vászon nagyon sokféle lehet eltérő minőségi színvonallal. Emiatt fennáll a veszély, hogy a szőnyeg összemehet, amely hullámosodást, a szélek felperdülését okozhatja. Ha nem jó minőségű a ragasztóanyag, akkor a ragasztás elenged, és a hátoldal leválhat. A hátoldali anyag engedheti a színét, amelynek következtében a színoldal elszíneződhet. A ragasztására használt ragasztóanyag az idő múlásával bekeményedhet, töredezhet, por formájában leválhat. Ez egy visszafordíthatatlan folyamat és a folyamatosan keletkező portakarítással sem tüntethető el teljes mértékben.

Kör alakú velúr vagy buklé szőnyegek

Ezeknél a szőnyegeknél gyakori, hogy a szélük felhullámosodik.

Hátoldalon gumival, habbal bevont szőnyegek

Ezek a szőnyegek ált. buklé és velúr alapanyagúak, és készítésük során az egyik végen a  hátoldalon apró tűnyomok keletkeznek a szőnyeg szélétől  kb. 9-10 cm távolságra.  A hátoldalon bevont szőnyegeknél előfordul, hogy a hátoldal anyaga (gumi, hab) veszít tartásából és elkezd bomlani, és idővel töredezik és porózussá válik.  Ezeket a szőnyegeket nem lehet szegni.

Műszálas, műselyem, kevertszálas szőnyegek

A műszálas és műselyem szőnyegek színe változik, sárgul és göbösödés történhet, valamint a szőnyeg színoldala elveszíti homogenitását és színtörésessé válhat.

Túlszennyezett szőnyegek

A nagyon erősen szennyezett, poros, foltos szőnyegek esetében, főként, ha sötétebb színűek, a tisztítás után láthatóvá válnak régi vagy speciális foltok, melyek már nem távolíthatók el. Az ilyen előre nem észlelhető foltok miatt ezekre a szőnyegekre nem tudunk garanciát vállalni.

 

Kedvezmények:

Több kedvezmény összevonása nem lehetséges. Több, egy időszakban meghirdetetett kedvezmény esetén mindig a magasabb kerül alkalmazásra.

 

Vis major esetek:

Melyekért Szolgáltató nem vállal felelősséget:

9.  További jogérvényesítési lehetőségek:

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogyasztói jogsértés esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.

Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Bírósághoz fordulás lehetősége: a Vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

 

Fontos információ:
Ön hivatalos pecséttel ellátott szállítólevelet kap munkatársunktól, minden átvett szőnyegről. Természetesen fizetéskor számlát vagy pénztárgéppel nyomtatott nyugtát is ad kollégánk. Tevékenységre kötött biztosítással rendelkezünk.

Title Text
Nem lépek be.